Home Oświadczenia
Oświadczenia

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Bełchatowie
w sprawie rezygnacji z członka Stowarzyszenia złożonej przez Ryszarda Wyczachowskiego.


Zarząd Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym informuje, że w dniu 2.02. 2010 r. przyjął rezygnację z członka Stowarzyszenia złożoną przez Ryszarda Wyczachowskiego.  W związku z tym, że pisemna rezygnacja wraz z uzasadnieniem ukazała się w tygodniku „Fakty” z dnia 27.01.2010 r. informujemy, że sugestie jakoby ktoś z Bełchatowa przyczynił się do tego, że w Encyklopedii „Solidarności” nie ukazał się biogram Ryszarda Wyczachowskiego są nieprawdziwe. Ryszard Wyczachowski zwrócił się w dniu 18 12.2009 r. do Zarządu Stowarzyszenia, abyśmy wyjaśnili tę sprawę z osobą, która w 2007 r. i w 2008 r. zajmowała się przygotowaniem biogramów  z panią  Hanną Tazbir z Piotrkowa Tryb.. Pani Hanna Tazbir przekazała na nasze ręce wyjaśnienie w dniu 2.01.2010 r., z którego wynika, że część biogramów uległa zniszczeniu, gdyż uległ zniszczeniu twardy dysk w redakcji i aktualnie trwają pracę nad uzupełnieniem braków. A więc,  domysły Ryszarda Wyczachowskiego, że ktoś z Bełchatowa, a podał  to jako powód do wystąpienia z naszego Stowarzyszenia, działał na jego szkodę w tej sprawie, w świetle wyjaśnień pani Hanny Tazbir  są nieprawdziwe. Ponadto, wg informacji jakie uzyskaliśmy,  prace nad przygotowaniem Encyklopedii „Solidarności” nie zostały zakończone, wobec czego wszelkie pretensje do wydawnictwa są przedwczesne.

Więcej…
 


"images/img_04x.jpg